Quins serveis oferim?

La nostra empresa presta serveis a tots tipus de sectors i clients, aportant
la metodologia, maquinaria, estris, productes i equips humans mes adients:

Neteja interiors

 • +
  + Desinfecció i higienització
 • +
  + Neteja de finals d’obra
 • +
  + Neteja de pàrquings
 • +
  + Neteja de mobles entapissats per injecció/extracció
 • +
  + Neteja integral de sostres
 • +
  + Neteja de vidres i mampares
 • +
  + Neteja d’arxius i magatzems
 • +
  + Neteja de locals/naus
 • +
  + Neteja de cuines col·lectives

Neteja exteriors

Neteja Exteriors

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals aconsella dins del sector de la neteja no realitzar neteja de vidres amb escala a una alçada d'actuació superior a 3,5 metres d'alçada sense estar subjectat a un punt ferm suficient i necessari per evitar accidents de caiguda a diferents nivells.

A PULIM treballem amb seguretat, i posem a disposició de tot el nostre personal treballador els elements necessaris i els equips de protecció individual (EPI's) que existeixen per netejar vidres en alçada i evitar possibles accidents laborals.

El servei de neteja de vidres alts, el podem realitzar de diverses

 • Mitjançant mullador i llavi amb braç telescòpic allargable.
 • Amb la dotació d'arnesos de seguretat ancorats a punts ferms i/o argolles de subjecció.
 • Mitjançant lloguer de camió grua.
 • Amb el lloguer mitjans elevadors específics com braços articulats. autopropulsats, tisores mecàniques, elevadors de petites dimensions. i de poc pes per a murs i cortines interiors.
 • Neteja mitjançant personal escalador professional (cordes, cancans i arnesos inclosos en el servei).
 • Neteja de vidres mitjançant pèrtigues telescòpiques i aigua desmineralitzada.

+
 • +
  + Neteja de vidres en alçades
 • +
  + Neteja murs cortina de gòndola
 • +
  + Neteja de tendals, envelats i veles
 • +
  + Neteja de rètols
 • +
  + Neteja de fanals i enllumenats en general
 • +
  + Neteja de teulades i claraboies
 • +
  + Recuperació de façana de pedra
 • +
  + Neteja de grafittis i aplicació de protecció

Hosteleria

Som conscients de la importància que té el nostre treball en la sensació de benestar que tingui el client i en la valoració de la seva estada.

Per aquest motiu, el nostre objectiu és el lliurament de les habitacions i apartaments en un perfecte estat d'ordre, neteja i desinfecció.

Aconseguint aquest objectiu, permetem al seu torn que els responsables de l'hotel no hagin de dedicar part de la seva jornada a estar pendents de la plantilla de neteja, i puguin dedicar tots els seus esforços a la seva principal activitat.

+
 • +
  + Externalització total o parcial
 • +
  + Flexibilitat en tot moment adaptada a l’ocupabilitat
 • +
  + Preus únics per habitació/apartament fets
 • +
  + Gestió conjunta dia a dia
 • +
  + Estudis d’implantació totalment gratuït
 • +
  + Personal altament format
 • +
  + Ventall ampli en tractaments especialitzats
 • +
  + Aplicacions de APP per la gestió inmediata de la gobernanta
 • +
  + Amenities personalitzats

Indústria

 • +
  + Desmuntatge i neteja de maquinaria/equips/cadenes
 • +
  + Neteja de bigam, parets, tubs i sostres
 • +
  + Higienització de Sales Blanques
 • +
  + Neteja criogènica (en gel)
 • +
  + Neteja amb aigua a pressió
 • +
  + Neteja amb escuma activada
 • +
  + Escombrat/aspirat mecànic en grans superfícies
 • +
  + Fregat mecànic de terres
 • +
  + Neteja de cambres frigorífiques

Tractament terres

 • +
  + Cristal·lització / vitrificat / abrillantat de paviments
 • +
  + Rebaixat de paviments
 • +
  + Poliment de terres
 • +
  + Microrebaixat de terres amb diamantatge
 • +
  + Recuperació de lluentor de paviment hidràulic/mosaic/ciment
 • +
  + Enllustrament de terres PVC i parquets
 • +
  + Neteja de moqueta amb sistema HOST (en sec)
 • +
  + Rentat de moquetes amb vapor
 • +
  + Aspirat i neteja de terres tècnics

Altres innovacions

 • +
  + Subministrament de consumible higiènics
 • +
  + Serveis de consergeria
 • +
  + Serveis de neteja/presència en Fires i Events
 • +
  + Controls microbiològics
 • +
  + Markerting olfactiu
 • +
  + Nanotecnologia de protecció de superfícies
 • +
  + Eliminació de xiclets
 • +
  + Higienització amb ozó
 • +
  + Neteja d’escales mecàniques
 • +
  + Vessaments accidentals de productes perillosos
 • +
  + Bugaderia