top of page

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

La Direcció de PULIM, SA, una de les empreses pioneres en serveis de neteja a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), considera la Qualitat i el respecte al Medi Ambient com a factors essencials per a l'èxit de l'empresa. Per això, comptem amb la col·laboració i interès de totes i cadascuna de les persones de lorganització per aconseguir-ho. Per complir amb aquest compromís la gestió de l'empresa es basa en les directrius següents:

✔ El Respecte a les Persones és el nostre eix vertebrador, sigui a la pròpia plantilla, clients o proveïdors, sense renunciar a la sostenibilitat i rendibilitat de la nostra empresa.

✔ El nostre objectiu clau és aconseguir la satisfacció de client, complint rigorosament amb els requisits aplicables, a més dels propis de cada client; i acordats segons els preus pactats als contractes subscrits.

 

✔ Adequar les persones als llocs de treball, proporcionant la necessària formació, per assegurar la seva integració i implicació en el projecte Pulim i en la preservació del nostre Medi Natural.

 

✔ Obtenir la millora contínua dels nostres processos i serveis, mitjançant la Metodologia Lean. ✔ Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com altres requisits específics subscrits.

 

✔ Assolir la contínua minimització dels residus generats i dels recursos naturals consumits en l'exercici de la nostra activitat, per contribuir a mantenir, tant com sigui possible, la sostenibilitat del nostre Medi Natural.

 

✔ Ens comprometem a millorar de forma contínua el nostre sistema de gestió ambiental, a protegir el medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació i la preservació del nostre entorn, contribuint amb la nostra gestió ambiental, a anar minimitzant l'Impacte de la Petjada Ecològica que generem per evitar el Canvi Climàtic.

 

✔ Adquirir el compromís de la prevenció de qualsevol risc previsible, en tots els processos de l'organització, inclosos els legals i els ambientals. Per seguir aquestes directrius s'ha desenvolupat un sistema de gestió de qualitat i del medi ambient segons les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 i 14001: 2015. Aquest sistema és una responsabilitat de tota l'empresa, té el suport de la Direcció i la seva compliment es considera objectiu prioritari i estratègic dins de lorganització.

 

A Santa Coloma de Cervelló, el 23 de febrer del 2.021.

 

DIRECTORA RESPONSABLE DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

 

Núria Puig Romagosa

bottom of page