top of page
  • Pulim

Pulim s’adhereix als ODS i a l’Agenda 2030 de la ONU

A Pulim, la sostenibilitat és un dels nostres valors fonamentals. Per això, des del desembre de l'any passat, ens hem adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides, a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Estem compromesos a fer la nostra part per garantir un futur sostenible per a tothom, i estem prenent mesures per actuar en diversos ODS.

Per a l'Objectiu 3 de Salut i Benestar, estem treballant en la millora de la salut i la seguretat dels nostres treballadors i dels nostres clients. Estem generant hàbits saludables, participant activament en la conciliació familiar dels nostres treballadors i treballadores. A més, certificarem la seguretat dels professionals a través de la ISO 45001, de Seguretat i Salut Laboral. També fem ús de productes de neteja no tòxics i reduïm la contaminació, especialment la sonora, de la nostra maquinària.

L'Objectiu 5 d'Igualtat de Gènere també és important per a nosaltres. De fet, a Pulim no tenim bretxa salarial, i promovem la igualtat de gènere en tots els llocs de treball; assegurant-nos que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i que la discriminació no tingui lloc en cap moment. També treballem perquè en totes les categories laborals hi hagi igualtat de gènere, tant en l’equip d’empleats, com en la direcció, formada per un 75% femení. Promovem la conciliació de la vida personal amb la laboral, flexibilitzant al màxim els horaris d’adequació als serveis.

Per a l'Objectiu 6 d'Aigua Neta i Sanejament, estem prenent mesures per assegurar que la nostra activitat no afecti negativament el medi ambient. Concretament, davant el període de sequera en què ens trobem, estem revisant i refent tots els nostres processos i l’ús de la nostra maquinària per a reduir el consum d’aigua.

Per a l'Objectiu 8 de Treball Decent i Creixement Econòmic, estem creant oportunitats laborals de qualitat per a un futur sostenible. La formació dels professionals és un factor al capdavant de Pulim, juntament amb l’aplicació de la metodologia LEAN per a fomentar l’empoderament. A més, col·laborem amb el Comitè d’Empresa per a assegurar el creixement econòmic responsable. Treballem per proporcionar als nostres treballadors un entorn laboral segur, just i respectuós.

Per a l'Objectiu 12 de Producció i Consum Responsable i 13 d’Acció pel Clima, reduïm la nostra empremta de carboni any rere any, i estem promovent el reciclatge i la reducció de residus. A més, ajudem als nostres clients a produir una empremta de carboni 0. Promovem la mobilitat sostenible, tant amb els nostres vehicles d’empresa, com amb l’adaptació dels llocs de treball, per reduir la distància de desplaçament dels professionals.Estem molt orgullosos de formar part d'aquesta iniciativa global i estem compromesos a continuar actuant per aconseguir un futur més conscient per a tothom. Continuem treballant en la millora dels nostres processos i en la implementació de pràctiques més sostenibles per a la nostra operativa diària.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page