top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal PULIM S.A. d'ara endavant, (PULIM), amb NIF: A08331290 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits al R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en què les vostres dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats i enviar-vos la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del vostre interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (PULIM). Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

 

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del vostre enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de (PULIM) amb domicili Avda. de la Cornisa, 9 Planta 2a - 08690 - Santa Coloma de Cervelló - Barcelona, ​​tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L'Usuari que envia la informació a (PULIM) és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a (PULIM) de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

(PULIM) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a (PULIM) de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (PULIM) sempre que procedeixi de fonts alienes a (PULIM).

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

(PULIM) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'art. 6 LOPD.

 

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podreu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a PULIM S.A. Avda. de la Cornisa, 9 Planta 2a - 08690 - Santa Coloma de Cervelló - Barcelona al mail: info@pulim.net juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de (PULIM), en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades personals.

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

(PULIM) es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, (PULIM) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

bottom of page