top of page
Personal de limpieza de oficina

NETEJA

La nostra trajectòria en el món de la neteja abarca des dels serveis més bàsics als més complexos. La nostra capacitació tècnica ens fa estar al dia de qualsevol demanda de neteja que els nostres clients ens vulguin plantejar.

Neteja

 • Neteja convencional a oficines, centres comercials, escoles, centres esportius...

 • Neteja tècnica industrial

 • Neteja de vidres i façanes

 • Anti-grafitis

 • Neteja de plaques solars

 • Neteja per trasllats i reformes

 • Neteja de pàrquings i exteriors

 • Neteja tècnica d'acabaments d'obres

 • Neteja de sales blanques

 • Neteja en alçada de façanes i murs de vidre

 • Tractaments amb nano-tecnologia

 • Neteja amb ultrasons

 • Neteja de moquetes i tèxtils amb vapor sec

 • Polimentació i tractament de tota mena de terres

Higienització i control de plagues

 • Control de plagues 3D: desinsectació, desinfecció i desratització

 • Higienització amb Ozó

 • Protocols de neteja APPCC i higenització

 • Control de plagues de coloms

 • Control de plagues de termits

bottom of page