top of page
reciclaje-oficina-600-×-397-px.jpg

GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió de la sostenibilitat, el bon control i gestió dels residus és fonamental. 

Pulim podem ajudar a donar compliment des de les necessitats més bàsiques a les més complexes facilitant i coordinant diferents serveis. 

Gestió de residus

 • Implantació de plans de gestió de residus a mida

 • Campanyes de conscienciació al públic

 • Contractació de retirada de residus programada

 • Recollida de tòners d'impressores

 • Eliminació i recollida de mobles usats

 • Gestió de contenidors de runa d'obra

 • Campanya de sensibilització per la segragació

 • Destrucció documental i certificació oficial

 • Col·locació de centres de reciclatge adients a l'estètica corporativa

 • Ajuda en el compliment dels requisits medioambientals

 • Auditories de control

bottom of page