ENQUESTA SATISFACCIÓ

CLIENT:(Obligatorio)
(Obligatorio)
(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
SI US PLAU, NO DEIXI CAP CASELLA PER CONTESTAR
Grau de compliment del servei de manteniment neteja contractat(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Grau de compliment dels serveis d’extres encomenats(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Professionalitat de les persones que executen el servei(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Grau de compliment dels especialistes(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Aspecte i imatge en general del nostre personal(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Agilitat i eficiència per resoldre incidències(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Efectivitat dels controls per a l’assegurament de la qualitat(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Qualitat dels productes/eines emprats i el seu manteniment(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Grau de compliment de normes de seguretat/mediambientals(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Atenció telefònica dispensada(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Terminis de lliurament (pressuposts, factures, consultes, ...)(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Satisfacció en l’assessorament tècnic/comercial(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Satisfacció en la comunicació (presencial, mail, web, telèfon...)(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
Puntuació PULIM vers altres empreses de neteja(Obligatorio)
PUNTUACIO DEL 1 AL 4 (1 més dolent, 4 més bó)
MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!